Trollstigens förskolor AB finns i Salems kommun och är en privat förskola sedan 1995. 

Trollstigens förskolor AB finns det fem avdelningar, dessa är uppdelade på tre enheter. En enhet ligger på Mosshagestigen med två avdelningar, en enhet ligger på Timmermansstigen med två avdelningar och en enhet ligger på Tjäderstigen med en avdelning.

Förskolan har för närvarande ca 20 anställda pedagoger, samt en kockerska som tillagar all vår mat och bakar vårt matbröd. 

Vår verksamhet är utformad i enlighet med Läroplan för förskolan, Lpfö 18, samt den värdegrund som vi har arbetat fram tillsammans med våra föräldrar. 

 

       

                                                                                                                   

Det viktigaste för oss är att skapa en trygghet för barn, föräldrar och pedagoger. Denna trygghet gör det sedan möjligt att erbjuda en verksamhet som är uppmuntrande, utmanande och utforskande.

 

                                                                                                           

Aktuella datum 

Apt-möte då vi stänger 16.00;

Måndag den 2 september

Tisdag den 1 oktober

Onsdag den 6 november

 

OBS!

Vi stänger istället måndagen den 4 november klockan 16.00 pga utbildning för pedagogerna

 

Planeringsdagar då förskolan är stängd;

Måndag den 13 augusti

Fredag den 6 december