Föräldraråd

Förskolan har ett föräldraråd med ca två representanter från varje avdelning.

Syftet med föräldraråd:

  • Att vara språkrör mellan föräldrar och personal
  • Få information om verksamheten och ekonomin
  • Att vara behjälplig och utforma uteverksamheten vid behov.

Föräldrarådet träffas två gånger/år tillsammans med en till två representanter från styrelsen. En sekreterare utses och skriver protokoll som sedan sätts upp på varje avdelning så alla kan läsa det.

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.