Eftersom Trollstigen består av tre stycken enheter har personalen gemensamt arbetat fram några röda trådar som hela förskolan arbetar efter. Dessa röda trådar är Friluftsfrämjandet, Utomhuspedagogik, Grön flagg, Projekt samt Skolförberedandegruppen (för de barn som ska börja i skolan nästkommande läsår).

De röda trådarna gör att vi kan ha ett nära samarbete mellan de fyra avdelningarna och dessutom lättare kan utbyta erfarenheter mellan varandra.

Det blir också tydligare att kunna följa barnens utveckling genom dessa röda trådar.

 En stad skapad av återbrukat material och material från naturen.