Skolförberedandegrupp 

På Trollstigen arbetar vi med olika gruppverksamheter, en av dessa är den Skolförberedandegruppen.  I den Skolförberedandegruppen ingår de barn som ska börja förskoleklass nästa läsår. Målet med denna grupp är att  förbereda barnen inför övergången till förskoleklass på bästa sätt.

Det finns en Skolförberedandegrupp på Björnen, på Lokatten och på Järven. Dessa grupper träffas varannan vecka och hittar på olika aktiviteter. Ofta blir det gruppstärkande lekar och aktiviteter där barnen får träna på att ta instruktioner och turtagning samt lära känna varandra då några av barnen kommer börja på samma skola. Stort fokus läggs också vid skriftspråket, både när grupperna träffas men också när de har aktiviteter var och en för sig.

Vår förhoppning med den Skolförberedande gruppen är att stärka barnen individuellt och i grupp samt erbjuda dem utmaningar som leder till att barnen utvecklas. Vi tar även hänsyn till barnens intressen och åsikter för att kunna fånga och inspirera barnen till fortsatt lärande.