2018-2019
   
  Trollstigens förskolors prioriterade mål
   
1.   Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
   
2.  Digital undervisning - nya och bättre arbetsformer för lärande
   
3. Inkluderande arbetssätt
   
4. Språkutvecklande arbetssätt

 

 

Klagomålshantering

För att se vår klagomålshantering, klicka på länken nedan.

Systematisk kvalitetsredovisning

För att se vår systematiska kvalitetsredovisning, klicka på länken nedan.

Likabehandlingsplan

För att se vår likabehandlingsplan, klicka på länken nedan.