Friluftsfrämjandet

På Trollstigen bedriver vi Knytte och Mulleverksamhet utifrån Friluftsfrämjandets riktlinjer. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer på www.friluftsframjandet.se.

 

Knytte och Mulle

Knytte- och Mulleverksamhet är för de äldsta barnen (3-5 år) och de träffas en gång i vecka under vår- och hösttermin. Barnen är då uppdelade i åldersgupper på respektive avdelning. 

Respektive grupp går till en utvald plats i skogen varje vecka, 10 gånger per termin. Där har vi Knytte och Mulleverksamhet  under ca 2 timmar varje gång. 

Till skogen har barnen med sig matsäck i en ryggsäck hemifrån bestående av en liten smörgås eller frukt och någonting att dricka. 

 

Syfte:

*Att barnen ska lära sig att värna om naturen och inte vara rädd för skogen.

* Att lära sig om skogens vanligaste djur och växter i mindre skala.

*Att leka och trivas i alla väder.

*Att lära sig samarbeta i grupp och leka tillsammans.

*Att kunna ta tillvara sin fantasi och använda sig av skogens olika material.

*Att veta hur man gör om man går vilse.

Dessa går i linje med målen från Läroplan för förskolan 2018,