Utomhuspedagogik

På Trollstigen arbetar pedagogerna aktivt med utomhuspedagogik för att på ett medvetet sätt främja barns lärande och utveckling under utevistelsen. 

En stor del av verksamheten bygger på tankar om en upplevelsebaserad inlärning. Detta innebär att man ser barns lärande och utveckling som ett resultat av att barnen själva får prova sig fram och testa sina teorier.

Även ute arbetar pedagogerna på Trollstigen Reggio Emilia inspirerat, med "rum i rummen". På Trollstigen ser pedagogerna den fria leken som viktig för barnens utveckling och därför erbjuds barnen olika hörnor som till exempel lekstuga och hemvrå, sandlådelek, motorikhörna och uteatelje med mera. Det finns även mobila lådor med olika material som till exempel målarlåda, billåda, boklåda med mera, som barnen kan välja att aktivera sig med.

Utemiljön är under ständig upprustning för att främja barns lek och utveckling.

  • IMG_4380.PNG
  • IMG_4381.PNG
  • IMG_4382.PNG
  • IMG_4383.PNG
  • IMG_4384.PNG