Projekt

På Trollstigen arbetar pedagoger och barn tillsammans utifrån olika projekt. Det kan vara längre projekt som sträcker sig över en termin eller ett helt läsår och det kan också vara kortare projekt som sträcker sig över några veckor.

Anledningen till att vi på Trollstigen arbetar utifrån projekt är för att sätta in målen i Läroplan för förskolan 18, i ett meningsfullt sammanhang. Genom att utgå från barnens intressen och önskemål samt behov när ett projekt utvecklas blir den dagliga verksamheten en del av en större helhet samtidigt som man arbetar med de olika målen.

Ett projekt ger också barnen större möjligheter till djupare utforskande och utmaningar samt reflektion då barnen får längre tid på sig att undersöka projektets olika delar.

  • IMG_4388.PNG

    Ljusprojekt

  • IMG_4389.PNG
  • IMG_4390.PNG
  • IMG_4391.PNG
  • IMG_4393.PNG
  • IMG_4387.PNG