Trollstigens förskolor AB finns i Salems kommun och är en privat förskola sedan 1995. 

Trollstigens förskolor AB finns det fem avdelningar, dessa är uppdelade på tre enheter. En enhet ligger på Mosshagestigen med två avdelningar, en enhet ligger på Timmermansstigen med två avdelningar och en enhet ligger på Tjäderstigen med en avdelning.

Förskolan har för närvarande ca 20 anställda pedagoger, samt en kockerska som tillagar all vår mat och bakar vårt matbröd. 

Vår verksamhet är utformad i enlighet med Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016, samt den värdegrund som vi har arbetat fram tillsammans med våra föräldrar. 

 

       

                                                                                                                   

Det viktigaste för oss är att skapa en trygghet för barn, föräldrar och pedagoger. Denna trygghet gör det sedan möjligt att erbjuda en verksamhet som är uppmuntrande, utmanande och utforskande.

 

                                                                                                           

Aktuella datum 

Apt-möte då vi stänger 16.00;

 

Torsdag den 10/1 -19

Måndag den 11/2 -19

Tisdag den 2/3 -19

Onsdag den 10/4 -19

Torsdag den 9/5 -19

 

Planeringsdagar då förskolan är stängd;

Torsdag + fredag den 23+24/5