Här finns vi

 

Trollstigens förskolor AB - Mosshagestigen

Avdelningar: Älgen och Björnen

Adress: Mosshagestigen 213

              144 51 Rönninge

 

 

Trollstigens förskolor AB - Timmermansstigen

Här bedrivs en utomhuspedagogisk verksamhet.

Avdelningar: Vargen och Lokatten

Adress; Timmermansstigen 102

              144 33 Rönninge

 

Trollstigens förskolor AB - Tjäderstigen

Här bedrivs en åldersheterogen verksamhet med en integrerad avdelning för barn 1-6 år.

Avdelning: Järven

Adress: Tjäderstigen 4

              144 44 Röninge

 

Kontaktinformation

Telefon: 08 530 37 449 (till växeln, sedan är det bara att koppla sig vidare till respektive avdelning samt kontoret) 

 

Mailadress: info@trollstigensforskolor.se

 

 

Förskolechefer: Sonja Wikner och Filippa Kjellberg 

 

Söka plats hos oss

Vi går efter kommunens kösystem.  

Barn från andra kommuner är även välkomna till oss!     

Här gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.

Köansvarig: Filippa Kjellberg, filippa@trollstigensforskolor.se