Trollstigens verksamhet

Under ett läsår arbetade vi med pasta och ris projekt.

Barnen fick mäta, måla, prata, klistra och utforska pasta och ris på massor av olika sätt.

Trollstigens förskolor AB strävar efter en stimulerande miljö både inne och ute som är hämtad från Reggio Emilia pedagogiken.

Grundidèen bakom denna pedagogik är att de vuxna fokuserar på det enskilda barnet, lyssnar och ser barnets styrkor. Pedagogen stöttar, uppmuntrar och fungerar som en kunskapsguide.

Förskolans arbetssätt formas därefter och förändras hela tiden utefter barnens intressen, behov och nyfikenhet. Barnen uppmuntras också till att prova sina olika teorier i praktiskt handlande där pedagogerna är tillåtande och medforskande i deras upptäckter. Detta sker i enlighet med Läroplan för förskolan 2018, 

Vi använder oss av en föräldraktiv inskolning som görs under tre dagar på förskolan. Mer information får man vid inskrivningen av sitt barn.

Trollstigen följer Salems kommuns Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Salems kommun.